Dünyada Tek

Uydu Görüntüsünü Tıklayıp Büyütün
Bir zamanlar; ada olmasına karşın, dünya üzerinde adalara has o rutubeti taşımayan iki yer olduğu söylenirmiş. Bunlardan biri Marmara Adası...
Rivayet o ya, diğeriyse Doğu Akdeniz'de, Korsika'ya yakın konumdaki küçük bir adaymış.

Günün geçerli belgeleri üzerinde ekip olarak yaptığımız taramalarda, tüm çabamıza rağmen, hiçbir yerde o adanın ismini bulamadık. Bu özellikleri; "Güzel Marmara"mıza rekabet için çıkarılmış bir söylenti miydi yoksa gerçekti de artık yitirildi mi bilemeyeceğim.

Bizler yine de tüm alçak gönüllülüğümüzü takınarak, Marmara Adası'nın, bu konuda; yeryüzündeki tek ada olduğunu söyleyelim. Nedenini vermekten de kaçınmayalım.

Adını; mermere, üzerinde boy gösterdiği denize, 
takımada olarak çevresindeki komşu adalara ve koskoca bir bölgeye vermiş olan Marmara Adası, o mermerden de çok şey almış.
Adalılar, daha ilk çağlardan beri ihraç maddesi olarak kullanmışlar onu. 
Geçimlerini, balıkçılık kadar mermerden de sağlamışlar.

Mermerin, Marmara Adası'na en büyük faydasıysa rutubeti emmesi ve buna bağlı olarak dünyadaki diğer adalara kıyasla daha yaşanır hâle getirmesi...

Ada havasının bol oksijen taşıması ve çok temiz olmasında da bu mermer yataklarının etkisi anlatılır. Bense şunu söylerim hep:
"Anlatmak değil, yaşamak gerek!"